Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima

Da li želite da za 8 sati saznate sve šta može da ugrozi vašu decu (učenike) na Internetu?  Da li želite i da naučite kako da njih (i sebe) sačuvate od ugrožavanja privatnosti, zdravlja, ali i kako da maksimalno iskoristite boravak na internetu?

Akreditovani program stručnog usavršavanja „Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima„ odgovoriće na sva vaša pitanja i dileme vezane za dobrobit dece na internetu i dati niz koraka koje možete da preduzmete da predupredite ili rešite problem.

Predavači – Biljana Lajović, diplomirani psiholog – specijalista školske psihologije i Farida Bassioni- Stamenić, doktor medicine, master javnog zdravlja, uputiće vas i kako da promovišete uključivanje roditelja i dece u prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja.

Po završetku Programa, imaćete znanje i veštinu da prepoznate digitalno nasilje i reagujete na pravi način i tako utičete na smanjenje ovog problema u vašem okruženju.

Detaljnije informacije o programu stručnog usavršavanja , kontakt email office@zir.org.rs