O ŽiR-u

Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi doprinosa uspostavljanju i promocije kulture života i rada u Srbiji, a u interesu javnog dobra i dobra svih građana i građanki Srbije.

Naši aktivisti su entuzijasti sa bogatim životnim i radnim iskustvom, različitih interesovanjima, koji žele da se aktiviraju i doprinesu uspostavljanju kulture života i rada kroz direktan rad u zajednici, za sve i sa svima. Dolaze iz različitih sektora – javnog, privatnog i civilnog.

Svesni smo da se samo identifikacijom realnih potreba zajednice i stvaranjem kvalitetnih, funkcionalnih i održivih programa u saradnji sa svim lokalnim partnerima, može postići dugoročniji efekat.

Žir simboliše snagu, moć, dugovečnost i čvrstinu naših ideja koje građanima i građankama Srbije daju podršku i pozitivnu energiju pri dostizanju prosperiteta i balansa u svakodnevnom životu.

Misija udruženja je uspostavljanje i stalno unapređivanje kvaliteta života i rada u Republici Srbiji, uz aktivno učešće građana i građanki.

Razvoj individualnih i kolektivnih strategija i programa želimo da sprovodimo u oblasti kulture i informisanja, zdravlja, pravde, rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja, bezbednosti, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, telekomunikacija, finansija, privrede, životne sredine i energetike, saobraćaja i trgovine…

Vizija je da do 2020. godine postanemo lideri u inovativnom pristupu uspostavljanja kulture života i rada, kao i u kreativnom rešavanju izazova u svim oblastima života i rada na teritoriji Republike Srbije, balkanskog regiona i šire.

Kako je žir plod svetog drveta, hrasta, za njega su vezana različita verovanja. Tako, na primer, žir treba nositi uvek sa sobom kao zaštitu od bolesti ili amajliju za dobru sreću. Postoji i verovanje da čuvanje nekoliko žireva u kući štiti od munje, dok žena koja stalno nosi žir na sebi može zauvek ostati mlada.

NAŠ TIM ČINE:

Farida Bassioni - Stamenić

doktor medicine, master javnog zdravlja

predsednica Upravnog odbora

Nataša Anđelković

Nataša Anđelković

diplomirani menadžer

PR

Tamara Trikić Višković

Tamara Trikić Višković

diplomirani žurnalista

edukatorka

Marko Merdović

diplomirani ekonomista

član Upravnog odbora

Ivana Mojanovski

diplomirani specijalni pedagog za prevenciju i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju

edukatorka

Aleksandar Višković

Aleksandar Višković

Privatni preduzetnik

spiritus movens

Dragana Petrović

Dragana Petrović

diplomirani ekonomista

članica Upravnog odbora

Slađana Baroš

Slađana Baroš

diplomirani etnolog antropolog, master javnog zdravlja, doktorand javnog zdravlja

istraživačica