Program stručnog usavršavanja...

Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima Oblast na koju se program odnosiVaspitni radPrioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju...

Pravila i uslovi učešća u takmičenju „Zašto (ne)...

Učešće u takmičenju je dobrovoljno. Takmičenje se organizuje sa trajanjem u periodu od 09.00 časova 10.09.2018. do 23.59 časova 30.09.2018....

Grad u pokretu – ljudi na prvom mestu!...

KAKO SPREČITI ILI USPORITI DALJE GLOBALNO ZAGREVANJE I KLIMATSKE PROMENE? Moramo početi sa promenom svesti i ponašanja pojedinaca i društvene...

Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski...

ISBN 978-86-900049-0-4 Priručnik Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga - Terenski rad sa posebno osetljivim grupama, napisan je sa idejom da...

Informacijom protiv digitalnog nasilja...

Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije....

Sport – gorivo budućnosti Srbije...

Kroz projekat “Sport – gorivo budućnosti Srbije”, podržan od strane NIS i Grada Beograda, zagovaramo aktivistički pristup u zajednici za...

Digitalna kultura – Da li si KULturan?...

U cilju uspostavljanja digitalne kulture i prevencije digitalnog nasilja među mladima u lokalnoj zajednici, Centar za unapređenje kulture života i...