Od marta 2017. godine, možete vežbati i na otvorenom, i to na spravama postavljenim na terenu Fudbalskog kluba Vinča.

 

Tokom projekta finansiranog sredstvima  u okviru konkursa #Zajednicizajedno2016:

  • Dizajnirane su specifične preventivne poruke u oblasti sporta i zdravlja, način i kanali komunikacije uz aktivno učešće lokalnih institucija, poslovnog sektora, udruženja i javnih institucija u širenju istih građanima Vinče

  • Identifikovane su mogućnosti za bavljenje fizičkom aktivnošću u adekvatnom ambijentu i pokrenuta je akcija u smeru unapređenja kvaliteta života Vinčana –  počeo je i sa radom Ženski fudbalski tim FK Vinča

  • Povećana je svest građana o važnosti razvoja veština i ponašanja u vezi sa bavljenjem fizičkom aktivnošću i prevencijom bolesti, kao i njihovo uključivanje u ovaj program na lokalnom nivou

 

FK Vinča i ŽiR su proširili promociju aktivnosti i na teritoriju cele Srbije. Preko 14.556 osoba je informisano o projektu: