Kampanja je trajala 3 meseca i započela je uvodnom konferencijom za medije, 6.2.2017. godine u Medija centru. Obuhvatila je aktivnosti u elektronskim medijima i organizaciju i sprovođenje 5 interaktivnih tribina za decu i roditelje (i sve zainteresovane) u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Projekat je sproveden u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turiyma i telekomunikacija Republike Srbije.

Formirana je videoteka od 25 video klipova koji su sukcesivno distribuirani putem javnih elektronskih komunikacionih mreža i kanala (fejsbuk, jutjub, tviter, na web sajtu ŽiR-a).

Kampanjom u socijalnim mrežama su dosegnuti svi potencijalni korsnici i produkovani materijal je bio dostupan svim korisnicima društvenih mreža u Republici Srbiji:

 • Art direktor i post produkcija – Miloš Jež
 • Dizajn, scenografija i kostim – Branka Ralić
 • Kamera – Rajko Radosavljević
 • Muzika i dizajn zvuka za podlogu i odjavu – Aleksandar Mitrović
 • Govorili su – Biljana Lajović, Ana Kovačević, Ana Glišić, Ivana Lazić i Damjan Stamenić. Bezbednost na snimanju je obezbedila Nora J
 • Scenario – Biljana Lajović, Slađana Baroš, Nikola Masal, Farida Bassioni-Stamenić
 • Organizacija – Physical and Soul
 • Koordinacija i mali od palube – Farida Bassioni-Stamenić

Održano je 5 interaktivnih tribina sa roditeljima i decom, sa ukupno 165 prisutnih roditelja, u Beogradu, u osnovnim školama „Miroslav Antić“, „Ivo Andrić“ i „Miloje Vasić“, u Novom Sadu u OŠ „Nikola Tesla“ i u Kragujevcu u OŠ „Radoje Domanović“.

Predavači/moderatori tribina su bili stručnjaci iz oblasti digitalnog nasilja, obrazovanja, bezbednosti i multimedija – Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, Gordana Vujisić, viša inspektorka Odeljenja za visoko-tehniloški kriminal Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Miloš Jež, IT stručnjak i multimedijalni umetnik, Farida Bassioni-Stamenić, doktorka medicine/master javnog zdravlja.

Tribine su sprovođene prema planu, u formi interaktivnog predavanja, podeljenog u 5 blokova, Zbog interesovanja i diskusije prisutnih trajale su duže od planiranih 2 sata.

Teme u vezi sa digitalnim nasiljem nad decom/mladima su obrađene sledećim redom:

 • Internet, digitalna komunikacija i digitalno nasilje
 • Uloga institucija u prevenciji i rešavanju problema na internetu
 • Percepcija digitalnog nasilja i reakcija na digitalno nasilje
 • Bezbednosne mere u vezi sa prevencijom i zaštitom od digitalnog nasilja i njihova primena, Uloga roditelja i zajedničko „učenje na internetu“
 • Prevencija i zaštita dece/mladih od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloputrebe putem interneta.

Svaki blok se sastojao od predavanja koje prati tekstualna prezentacija, emitovanja video-klipa u vezi sa odeđenom temom, otvaranja i vođenja kratkih diskusija i najave sledećeg bloka.

Okosnica tribina je bilo uvođenje personalizovanog pristupa, odnosno predavači su kroz direktan iskustveni uvid i prikaz izazova koje donosi digitala komunikacija i problem digitalnog nasilja, naveli učesnike na interakciju, deljenje sopstvenog iskustva, strahova, komunikacijskih grešaka u odnosu na decu/mlade i sl.

Značajan segment, takođe, bio je i ukazivanje na značaj zajedničkog učenja na internetu, odnosno da ne treba da se osećaju loše što ne znaju mnogo o IKT, da treba da traže pomoć od dece („deca uče od odraslih, ali i odrasli uče od dece“), što će na kraju da proizvede jedno konstantno i produktivno „zajedničko učenje“.

Pojašnjavanjem vaspitne uloge škole, posebno je obrađena i vaspitno-disciplinska uloga roditelja.

Prisutni su paralelno mogli da čitaju i štampani edukativni i promotivni materijal. Mnogi su dali pristanak da im se na i-mejl adrese, koje su upisali u Listu učesnika, pošalju linkovi ili materijal koji oni potom mogu dalje da distribuiraju preko elektronskih komunikacijskih kanala i/ili na društvenim mrežama.

Od 165 prisutnih, ukupno 142 je popunilo ulazni i/ili izlazni test procene njihove informisanosti, stavova i praksi u vezi sa digitalnim nasiljem.

 • Najmanji pomak je promena stava prema nasilju uopšte i digitalnom nasilju, što je očekivano zbog vremena potrebnog za promenu kulturoloških obrazaca, pa je prosečna ocena na pitanje Nasilje u stvarnom svetu je opasnije od nasilja koje se dešava na internetu pre tribine iznosila 3,39, a posle posle 3,13 (1 minimalno se slažem, a 5 potpuno se slažem).
 • Da Roditelji treba da znaju dobro da koriste računar i internet ocenjeno je na ulazu 4,65, a na izlazu 4,71.
 • Slično je i sa ostalim pitanjima – Roditelji bi trebalo da znaju šta sve dete radi kada je na internetu na ulazu 4,81, na izlazu 4,84; Roditelji bi trebalo da postave pravila i strogo kontrolišu šta njihova deca rade na internetu i da li poštuju pravila na ulazu 4,67, na izlazu 4,78; Roditelji bi trebalo zajedno sa svojom decom da učestvuju u aktivnostima na internetu na ulazu 4,23, a još više na izlazu 4,60.
 • Visoko je ocenjena sama tribina – Tribina je bila informativna i korisna, prosečna ocena na izlazu je bila 4,92.
 • Još važniji rezultat je da je preko 80% roditelja ostavljalo komentare i sugestije na pitanja Šta procenjujete kao najkorisnije što ste čuli? i Šta biste još želeli da čujete u vezi sa digitalnim nasiljem?

Štampani materijal je distribuiran tokom javnog predstavljanja projekta u Medija centru, održane konferencije povodom Dana bezbednog interneta u Naučno-tehnološkom parku Beograd 7.2.2017. godine, 5 interaktivnih tribina i ostalih promotivnih aktivnosti. Ima i web-izdanje.

Pozitivna je bila i reakcija medija i korisnika društvenih medija na kampanju u vezi sa bezbednošću dece na internetu.

Gostovanja na Radio Beogradu 1 „U središtu pažnje“, Televiziji Kopernikus „Jutro onlajn“, Radio 202 telefonski intervju:

http://www.mc.rs/predstavljanje-projekta-informacijom-protiv-digitalnog-nasilja.4.html?eventId=10424

http://www.rts.rs/page/magazine/ci/story/2520/nauka/2620544/informacijom-za-bezbedno-krstarenje-internetom.html

http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/27/radio-beograd-1/2622905/u-sredistu-paznje.html

https://www.facebook.com/514902675240060/videos/1318922201504766/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0

https://www.facebook.com/514902675240060/videos/1316023518461301/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0

http://www.politika.rs/scc/clanak/373696/Informativnom-prevencijom-protiv-digitalnog-nasilja

http://www.politika.rs/sr/clanak/373696/Informativnom-prevencijom-protiv-digitalnog-nasilja

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/2620643/informacijom-protiv-digitalnog-nasilja.html

http://www.tanjug.rs/mobile/full-view.aspx?izb=303866

http://www.srpskadijaspora.info/informacijom-protiv-digitalnog-nasilja-kontakt-centar-uskoro/

http://rtv.rs/sr_ci/zivot/porodica/pocela-kampanja-zastite-dece-od-digitalnog-nasilja_797806.html

http://013info.rs/vesti/srbija/srbija-pocinje-kampanja-informacijom-protiv-digitalnog-nasilja

http://www.mc.rs/predstavljanje-projekta-informacijom-protiv-digitalnog.4.html?eventId=10424

http://www.naslovi.net/2017-02-06/rts/informacijom-protiv-digitalnog-nasilja/19592692

http://www.bebac.com/vesti/informacijom-protiv-digitalnog-nasilja

http://www.navidiku.rs/vesti/2017-02-06/informacijom-protiv-digitalnog-nasilja/1601804

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=285314http://www.danas.rs/drustvo.55.html?news_id=338219&title=Centar+za+bezbednost+dece+na+internetu+od+27.+februara