Kroz projekat “Sport – gorivo budućnosti Srbije”, podržan od strane NIS i Grada Beograda, zagovaramo aktivistički pristup u zajednici za promociju sporta i unapređenje kvaliteta života i obogaćivanja društvenih odnosa stanovnika Vinče, odnosno Beograda.

Sport posmatramo kao element koji je od suštinskog značaja za razvoj ličnosti i zdravog načina života, prevenciju i kontrolu bolesti, kao i za društveni i ekonomski razvoj zajednice u celini.

Saradnici tokom sprovođenja aktivnosti su Fudbalski klub “Vinča” i Dom zdravlja “Dr Milivoje Stojković” Grocka.

Prvi deo projekta se odnosi na promociju sporta kroz povećanje dostupnosti sportskih sadržaja, odnosno postavljanje teretane na otvorenom u okviru FK Vinča.

Drugi deo projekta se tiče podizanja svesti o uticaju fizičke aktivnosti na zdravlje, odnosno o značaju bavljenja sportom i rekreacijom u adekvatnom okruženju. Planiramo da organizujemo nekoliko promotivnih događaja u saradnji sa FK Vinča i DZ Grocka. Kroz ove aktivnosti želimo da dosegnemo širok dijapazon uzrasnih kategorija vinčanskog stanovništva, a sprovodićemo ih u prostorijama institucija i na sprotskom terenu u Vinči.

Ciljna grupa projekta su građani Beograda, žitelji Vinče svih životnih doba, posebno deca, mladi, žene, stariji.

Deca postaju sve manje fizički aktivna, više od polovine adolescenata postaje fizički neaktivna po završetku srednje škole, „sedeći“ način života udvostručuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Svako dete bi trebalo dnevno da  ima obavezan period fizičke aktivnosti. Izbor stila života koji uključuje svakodnevnu fizičku aktivnost, predstavlja obavezu svakog pojedinca. Promocija fizičke aktivnosti je zajednička dužnost porodice, sportskih klubova, zdravstva i društva u celini.

Mladi, deca i žene su prioritetna grupa za sport i rekreaciju, pošto rizik po zdravlje može da se javi i pre rođenja, a raste tokom detinjstva i adolescencije, usvajanjem loših životnih navika kao što su nepravlina ishrana, gojaznost, nedostatak fizičke aktivnosti i pušenje.

Starenje stanovništva, takođe, zahteva omogućavanje više sportskih i rekreativnih pogodnosti. Prema popisu iz 2011. godine, od ukupnog broja smrti u opštini Grocka, više od polovine je uzrokovano kardiovaskularnim bolestima.

Uspostavljena je saradnja sa “Institutom za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” radi promocije fizičke aktivnosti i prevencije kardiovaskularnih i ostalih bolesti uzrokovanih fizičkom neaktivnošću u skladu sa republičkim programima. IJZ Srbije je donirao promotivne majice i šolje u vezi sa fizičkom aktivnošću i zdravim stilovima života.