Vesti

Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski rad sa posebno osetljivim grupama

Cat: projekti, vesti
...

ISBN 978-86-900049-0-4 Priručnik Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski rad sa posebno osetljivim grupama, napisan je sa idejom da se „nađe pri ruci“ prilikom osmišljavanja, planiranja, pružanja, praćenja, procene različitih javnozdravstvenih preventivnih usluga na terenu pri radu s posebno osetljivim grupama stanoviništva. Priručnik obrađuje monitoring…

Read More...

Postavljena teretana na otvorenom u Vinči!

Cat: vesti
...

Od marta 2017. godine, možete vežbati i na otvorenom, i to na spravama postavljenim na terenu Fudbalskog kluba Vinča.   Tokom projekta finansiranog sredstvima  u okviru konkursa #Zajednicizajedno2016: Dizajnirane su specifične preventivne poruke u oblasti sporta i zdravlja, način i kanali komunikacije uz aktivno učešće lokalnih…

Read More...

Informacijom protiv digitalnog nasilja

Cat: projekti
...

Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Projekat je deo programa koji ŽiR razvija u vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju…

Read More...

Sport – gorivo budućnosti Srbije

Cat: projekti
...

Kroz projekat “Sport – gorivo budućnosti Srbije”, podržan od strane NIS i Grada Beograda, zagovaramo aktivistički pristup u zajednici za promociju sporta i unapređenje kvaliteta života i obogaćivanja društvenih odnosa stanovnika Vinče, odnosno Beograda. Sport posmatramo kao element koji je od suštinskog značaja za razvoj…

Read More...

Informacijom se borimo protiv digitalnog nasilja

Cat: vesti
...

Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Deo je programa koji ŽiR razvijau vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju i zaštitu od digitalnog…

Read More...