ISBN 978-86-900049-0-4

Priručnik Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski rad sa posebno osetljivim grupama, napisan je sa idejom da se „nađe pri ruci“ prilikom osmišljavanja, planiranja, pružanja, praćenja, procene različitih javnozdravstvenih preventivnih usluga na terenu pri radu s posebno osetljivim grupama stanoviništva.

Priručnik obrađuje monitoring i evaluaciju kao značajnu funkciju upravljanja i rukovođenja, namenjen je širokom krugu profesionalne javnosti, prilagođen je za praktičnu upotrebu, bazira se na iskustvu i može da se primeni i van zdravstvenog sektora.

Čitajući ovaj priručnik, saznaćete šta su monitoring i evaluacija, zašto su važni, koje korake treba preduzeti pri njihovom planiranju i sprovođenju, kao i koje protokole rada možete primeniti za uspešan monitoring i evaluaciju tokom pružanja usluga posebno osetljivim grupama u zajednici.

Priručnik možete preuzeti ovde> MiE_preventivnih_javnzdravstvenih_usluga