Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Deo je programa koji ŽiR razvijau vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja.

Želimo da se roditelji, staratelji, škole, deca i mladi i ostali građani i građanke Srbije aktivno i informisano uključe u prevenciju i zaštitu od digitalnog nasilja, a da paralelno maksimalno koriste prednosti interneta uz minimiziranje rizika i potencijalne štete.

Naš projekat zasniva na realnim potrebama ciljnih grupa, što je dokazano kroz istraživanja, ali i kroz direktan rad ŽiR-a na terenu sa decom i mladima, nastavnicima i profesorima. Saradnici projekta su naši stručnjaci iz oblasti obrazovanja i multimedija, kao i predstavnici Odeljenja za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Konferencijom za medije na kojoj će biti predstavljene program i planirane aktivnosti biće održana u ponedeljak, 6. februara 2017. godine u Medija centru u 12 časova.

Govore:
  • Tatjana Matić, državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije
  • Biljana Lajović, specijalista školske psihologije
  • Damjan Stamenić, dete školskog uzrasta
  • Farida Bassioni Stamenić, predsednica UO Centra za unapređenje života i rada ŽIR