KAKO SPREČITI ILI USPORITI DALJE GLOBALNO ZAGREVANJE I KLIMATSKE PROMENE?

Moramo početi sa promenom svesti i ponašanja pojedinaca i društvene zajednice da bi videli promene na globalnom nivou!

Moramo stalno razvijati  svest o klimatskim promenama, zaštiti i unapređenju životne sredine i javnog zdravlja, značaju kretanja, održivog transporta, biciklizma, bezbednosti u saobraćaju, smanjenju emisije štetnih gasova, razvoju zelene ekonomije, korišćenju pametnih tehnologija…

Ono što pojedinci i društvo mogu da urade je da se kontinuirano informišu, menjaju stavove i primenjuju veštine za zdrave stilove života koji utiču na klimatske promene.

Aktivno zagovarati i zastupati za razvoj i unapređenje javnog prevoza, biciklizma i pešačenja, i u lokalnoj zajednici i nacionalnom nivou:

JAVNI PREVOZ

Javni prevoz treba učiniti dostupnim i pristupačnijim:

 • Adaptirati autobuske stanice i poravnati visinu trotoara sa vratima autobusa.
 • Postaviti autobuske stanice u blizini velikih preduzeća.
 • Adaptirati autobuske stanice u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom.
 • Kreirati vremenske rasporede i druge informacije u pristupačnim formatima (veliki štampani materijali, u Brajevoj azbuci, audio formate, itd.).
 • Prilagoditi infrastrukturu koja omogućava pristupačnost (niskopodni autobusi, liftovi, rampe itd.).
 • Razvijati veb platforme, mobilne aplikacije, letke sa informacijama o nivoima pristupa.
 • Raditi sa organizacijama za osobe sa invaliditetom.
 • Informisati putnike o bezbednosti u saobraćaju!
 • Uvođenje centra za personalizovane savete tokom planiranja i realizacije putovanja.
 • Organizovati susrete javnih prevoznika i putnika/predstavnika putnika kako bi razgovarali o unapređivanju kvaliteta usloge, načinima povećanja upotrebe javnog prevoza i postizanju pozitivnih efekata za sve.

Javni prevoz u kombinaciji sa drugim vidovima transporta može učiniti ovaj vid transporta atraktivnijim:

 • Promovisati biciklizam i javni prevoz dozvoljavajući unošenje bicikala u prevoz van špica i izgradnju novih biciklističkih stajališta na stanicama javnog prevoza.
 • Postaviti nosače za bicikle na autobuse, tramvaje…
 • Informisati putnike o šemama za udruživanje i deljenje automobila (car pooling and sharing).
 • Informacije za deljenje vožnje taksijem prikazivati na tačkama prelaska iz jednog u drugi vid transporta.
 • Razvijati trans-modalne informacione sisteme, odnosno da pružaju informacije o različitim vidovima transporta.

Promovisati odlazak na posao javnim prevozom:

 • Zaustavljanje javnog prevoza u blizini velikih preduzeća.
 • Obezbediti alternativni prevoz do kuće u hitnim slučajevima.
 • Uvođenje posebnih ponuda zaposlenima za korišćenje javnog prevoza.
 • Obezbediti stalno ažuriranje informacija o javnom prevozu.
 • Uvođenje mogućnosti korišćenja različitih vidova transporta u jednom transportnom lancu (intermodalni transport).

BICIKLIZAM

Bicikli štede prostor i energiju, ne izazivaju buku, ni zagađenje vazduha. Oni doprinose održivoj mobilnosti i blagostanju,  ekonomični su i pravilnim pedaliranjem dobri su za zdravlje.

Pored kulture, treba razvijati i biciklističku infrastrukturu:

 • Postaviti punktove u gradu na kojima biciklisti mogu da dobiju sve neophodne informacije i instrukcije kako da održavaju i popravljaju svoje bicikle (lokalna biciklistička udruženja, lokacije za iznajmljivanje bicikala, prodavnice i kompanije specijalizovane za sportsku opremu…).
 • Postavljanje parkinga za bicikle blizu ulaza u zgrade javne uprave, kancelarije, škole, zdravstvene ustanove, trgovačke centre, itd.
 • Obezbediti sigurnosna i zaštićena parkirališta za bicikle.
 • Razvijati partnerstva sa kompanijama kako bi obezbedili prostorije za presvlačenje i tuševe za bicikliste.
 • Promovisati svakodnevno, celodnevno pedaliranje.
 • Promovisati načine prelaska sa korišćenja automobila na korišćenje bicikla u saradnji sa lokalnim biciklističkim udruženjima.
 • Organizujte lokalna udruženja bicikala ili policiju da razvijaju sisteme protiv krađe bicikala.
 • Omogućiti korišćenje i drugih vidova prevoza između biciklističkih staza (tramvaji, čamci i brodovi, autobusi, nosači za bicikle na autobusima, tramvajima…).

Da bismo unapređivali biciklističku infrastrukturu na radnim mestima, bavili se sigurnošću i podsticajima za promociju vožnje bicikla do posla, važno je:

 • Podizati svest da vožnja bicikla nije samo najjeftiniji i najzdraviji , već u većini slučajeva i najbrži način transporta.
 • Postaviti mesta za informacije na visokofrekventnim područjima koja su dostupna zaposlenima, posetiocima i široj javnosti.
 • Razvijati i održavati aplikacije i onlajn platforme sa svim potrebnim informacijama za bezbedno pedaliranje.

PEŠAČENJE

Stalno treba organizovati aktivnosti kako bi se, kroz uticaj na svest ljudi i privlačenje medijske pažnje, skrenula pažnja na važnost hodanja kao jednog od sredstava za transport.

 • Zajedno sa decom, roditeljima, starateljima, školama, zdravstvenim ustanovama, sportskim oorganizacijama i širom javnošću planirati i organizovati aktivnosti!
 • Podstaknite kompanije da promovišu i podstiču pešačenje kao sredstvo za putovanje do posla, da dizajniraju i održavaju svoje pešačke prilaze i parkirališta kako bi pešacima dali prednost.
 • Informisati javnost o najefektivnijim i bezbednim rutama za pešačenje.
 • U saradnji sa lokalnom gradskom upravom istražiti grad pešice kako biste procenili probleme, kao što su fizičke barijere na trotoarima, pukotine, ilegalni parkinzi, odlaganje smeća, itd.
 • Kod lokalne gradske uprave zagovarati otvaranje novih zona sa ograničenjem brzine kretanja na 30 km/h. Pozvati roditelje, staratelje, decu da se uključe.
 • Uključiti lokalne privrednike i esnafe u preventivne aktivnosti.
 • Davati primer šetnjom do i sa posla ili povezivanjem više vidova transporta (autobus, voz, bicikl, itd.)
 • Sarađivati sa policijom radi povećanja bezbednosti na ulicama.

Zastupati za uvođenje naplate naknada za sve one koji prljaju ulice. Prihod od ovih naknada treba da se koristi na poboljšano upravljanje ulicama.

(Izvor: European Mobility Week)