Informacijom se borimo protiv digitalnog nasilja

Cat: vesti
...

Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Deo je programa koji ŽiR razvijau vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju i zaštitu od digitalnog…

Read More...