Program stručnog usavršavanja

Cat: projekti
...

Bezbednost dece na internetu u saradnji sa roditeljima Oblast na koju se program odnosi Vaspitni rad Prioritetna oblast stručnog usavršavanja na koju se program odnosi P5: Jačanje vaspitne uloge ustanove/škole u pravcu razvoja interkulturalnog obrazovanja, formiranja vrednosnih stavova neophodnih za život i rad u savremenom…

Read More...

Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski rad sa posebno osetljivim grupama

Cat: projekti, vesti
...

ISBN 978-86-900049-0-4 Priručnik Monitoring i evaluacija preventivnih javnozdravstvenih usluga – Terenski rad sa posebno osetljivim grupama, napisan je sa idejom da se „nađe pri ruci“ prilikom osmišljavanja, planiranja, pružanja, praćenja, procene različitih javnozdravstvenih preventivnih usluga na terenu pri radu s posebno osetljivim grupama stanoviništva. Priručnik obrađuje monitoring…

Read More...

Informacijom protiv digitalnog nasilja

Cat: projekti
...

Od decembra 2016. godine, sprovodimo projekat Informacijom protiv digitalnog nasilja, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Projekat je deo programa koji ŽiR razvija u vezi sa unapređenjem informacionog društva, digitalnog opismenjavanja i informacione bezbednosti u Srbiji, sa posebnim fokusom na prevenciju…

Read More...

Sport – gorivo budućnosti Srbije

Cat: projekti
...

Kroz projekat “Sport – gorivo budućnosti Srbije”, podržan od strane NIS i Grada Beograda, zagovaramo aktivistički pristup u zajednici za promociju sporta i unapređenje kvaliteta života i obogaćivanja društvenih odnosa stanovnika Vinče, odnosno Beograda. Sport posmatramo kao element koji je od suštinskog značaja za razvoj…

Read More...

U cilju uspostavljanja digitalne kulture i prevencije digitalnog nasilja među mladima u lokalnoj zajednici, Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR je osmislio radioničarski program “Digitalna kultura – da li si KULturan?” za mlade uzrasta 15-18 godina starosti.

Od februara do decembra 2016. godine, održali smo 45 radionica pod nazivom “Digitalna kultura – da li si KULturan?” u 18 beogradskih škola. Na interaktivnim radionicama prisustvovalo je 1045 mladih uzrasta 15-18 godina starosti – učenice i učenici 8. razreda osnovnih i 1-4. razreda srednjih škola/gimnazija. Grad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu, doprineo je i u značajnoj meri pomogao realizaciju projekta obezbeđivanjem neophodnih sredstava za sufinansiranje. Mladi različitog uzrasta su učestvovali u svim etapama pripreme programa radionice.

Radionice su dizajnirane u skladu sa preporukama datim u priručniku „Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje“, koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Pedagoško društvo Srbije, 2016 godine, u okviru projekta „Zaustavimo digitalno nasilje“, pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Telenor-a http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik- interaktivni.pdf.

Program obuke sadrži sledeće oblasti i teme:

 • Internet i digitalna komunikacija i njene specifičnosti – pojam, vrednosti, pravila
 • Šta postavljamo na internet i posledice ostavljanja ličnih podataka na internetu
 • Društvene mreže – pojam, dobre strane i rizici korišćenja društvenih mreža
 • Oblici zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta i najzastupljeniji oblici nasilja
 • Prevencija i zaštita dece od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloputrebe putem interneta; Pravila bezbednog korišćenja društvenih mreža
 • Mere predostrožnosti na društvenim mrežama
 • Primena znanja o vrednostima, pravilima i posledicama na oblast bezbednog korišćenja interneta; Primena mera tehničke zaštite na društvenim mrežama
 • Kome se obratiti za sistemsku podršku

Za evaluaciju radionica koristili smo zatvoreni, strukturisani ulazni i izlazni test za procenu informisanosti, stavova i ponašanja učesnika/ca u vezi sa digitalnim nasiljem, sa 3 opcije ponuđenih odgovora.

Rezultati su pokazali da je na ulazu nivo percepcije nasilja uopšte, a pogotovo digitalnog, poznavanja fenomena ostavljanja tragova na internetu i prava na zaborav, stava o saradnji sa roditeljima, školom i drugim odraslima tokom rešavanja problema na internetu na srednjem nivou, da deca/mladi primenjuju bezbednosne mere na internetu u nedovoljnoj meri, kao i da u niskom procentu smatraju da treba da se mešaju u slučajeve digitalnog nasilja.

Na izlazu je situacija bila drugačija i evidentan je visok stepen usvajanja informacija od strane učesnika, i to posebno na temu percepcije nasilja i poznavanja interneta. U manjoj meri su usvajali informacije o ulozi roditelja, škole i odraslih – nisu bili sigurni u njihove digitalne kompetencije kao partnera na internetu. Za tehničke informacije o beznednosnim merama su izjavljivali da im treba dati jasna, lako dostupna uputstva, odnosno materijal koje mogu lako i ponavljano da konsultuju i primene ove mere u praksi.

Na razbijanju strahova i predrasuda, promeni stavova i ponašanja, kao i uspostavljanju kulture nenasilja, potrebno je vreme i stalan rad svih partnera sa mladima.

Radionice smo održali u sledećim školama:

 1.  Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Železnik, Čukarica
 2.  Trinaesta beogradska gimnazija, Banovo brdo, Čukarica
 3.  Srednja muzička škola “Vatroslav Lisinski”, Banovo brdo, Čukarica
 4.  Osnovna škola “Rade Drainac”, Borča, Palilula
 5.  Peta beogradska gimnazija, Palilula
 6.   Osnovna škola “Dragan Lukić”, Bežanijska kosa, Novi Beograd
 7.  Srednja turistička škola, Novi Beograd
 8.  Osnovna škola “Dule Karaklajić”, Lazarevac
 9.  Gimnazija Lazarevac
 10.  Osnovna škola “Nikola Tesla” Vinča, Grocka
 11.  Osnovna škola “Knez Sima Marković”, Barajevo
 12.  Srednja škola Barajevo
 13.  Osnovna škola “Jefimija”, Obrenovac
 14.  Poljoprivredno-hemijska škola, Obrenovac
 15.  Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Surčin
 16.  Gimnazija “Patrijarh Pavle”, Labudovo brdo, Rakovica
 17.  Osnovna škola “Ivo Andrić”, Kanarevo brdo, Rakovica
 18.  Pionirski grad, Rakovica
 19. Ugostiteljsko-turistička škola, Savski venac

Dodatno smo držali radionice na poziv i učenicima 6. i 7. razreda Osnovne škole “Josif Pančić”, na Banovom brdu

     

 

Program planirali, kreirali, sproveli, podržali: Ivana Mojanovski, Tamara Trikić-Višković, Marko Merdović, Vesna Mojanovska-Đokić, Gordana Medenica, Dragana Petrović, Slađana Baroš, Aleksandar Višković, Nataša Anđelković i Farida Bassioni-Stamenić

Digitalna kultura – Da li si KULturan?

Read More...