• Zašto se u gradovima Srbije ne biciklira u većoj meri? Zdravo je biciklirati. I zabavno! Ne zagađuje životnu sredinu, a i ekonomično je – štedi nam i vreme i novac. Baš to želimo da saznamo i da, sa tim saznanjima, utičemo na poboljšavanje stanja u oblasti urbane mobilnosti (biciklizam, javni prevoz i pešačenje). U tome nam upravo Vi možete pomoći tako što ćete popuniti anketu o proceni potreba u vezi sa bicikliranjem u gradovima.

    Popunjavanje upitnika traje oko 5 minuta i potpuno je anonimno.

     

  • Cilj ankete je da se procene potrebe građana/ki Srbije u vezi sa biciklizmom. Rezultati istraživanja će se koristiti u svrhu planiranja odgovarajućih programa i mera kako bi se povećao broj biciklista na ulicama naših gradova. Na ovaj način želimo da se građani i građanke, kroz procenu trenutne situacije, aktivnije uključe u formulisanje preporuka zasnovanim na dokazima, predloga adekvatnih mera i aktivnosti za kreiranje transportne politike i donošenje strateških planova i programa. Projekat „Grad u pokretu – ljudi na prvom  mestu!“ sprovodi Centar za unapređenje kulture života i rada ŽiR u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije. Projekat je volonterski podržan od strane brojnih partnera i saradnika.